After Mediation, herzien van afspraken

De wereld verandert voortdurend, vrijwel niets en niemand blijft hetzelfde. Het is dus niet vreemd dat na beëindiging van de mediation er situaties kunnen ontstaan waardoor de gemaakte afspraken niet langer passen. Een of meerdere gesprekken aan de mediationtafel kan/kunnen er voor zorgen dat er aangepaste of nieuwe afspraken worden gemaakt, die partijen gezien de veranderde omstandigheden beter passen.

Wanneer kan After Mediation bijvoorbeeld worden ingezet?

  • Invulling van het ouderschap na scheiding:

Ook al is de scheiding goed geregeld, het samen delen van het ouderschap na een scheiding blijkt in de praktijk toch lastig te zijn. Aan de mediationtafel kunnen ouders in een veilige, rustige situatie met elkaar bespreken waar ze in de dagelijksheid tegen aan lopen, wat hun wensen en verwachtingen zijn, zodat ze op een betere manier invulling kunnen geven aan hun ouderrol. Door tijdig aan de mediationtafel te zitten, kunnen conflicten worden voorkomen.

  • Afhechten van de relatie/het huwelijk:

In de praktijk komt het voor dat ex-partners het lastig vinden om na de scheiding hun leven op te pakken. De communicatie verloopt niet soepel, het samen ruzie maken zet zich na de scheiding voort, de gemaakte afspraken worden niet of gedeeltelijk niet nagekomen. Hoewel de scheiding in formele zin is geregeld, kan het voorkomen dat ex-partners in emotionele zin nog niet los zijn van elkaar. Aan de mediationtafel kunnen ex-partners in een veilige, neutrale omgeving hun relatie met behulp van de mediator afhechten, zodat het leven na de scheiding op een betere wijze kan worden opgepakt.

Werkwijze:

  • Bespreking van de achterliggende problemen, emoties en belangen; hoe laat je elkaar los als partners, maar houd je elkaar vast als ouders;
  • Het verbeteren van de communicatie, zodat partijen zich over en weer gezien en gehoord voelen.

Behoefte aan meer informatie, laat het mij weten.