DISCLAIMER VOOR SOEDIRA MEDIATION & JURIDISCH ADVIES

Soedira Mediation & Juridisch Advies behoudt zich het recht voor om op elk moment de Privacyverklaring te wijzigen. De wijzigingen zullen op de website van Soedira Mediation & Juridisch Advies bekend worden gemaakt. Mochten de wijzigingen gevolgen hebben voor uw persoonlijke gegevens, dan zal Soedira Mediation & Juridisch Advies vooraf contact met u opnemen om u de kans te bieden gebruik van uw gegevens te kunnen weigeren.

Soedira Mediation & Juridisch Advies behoudt zich het recht voor om de inhoud van de website aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Soedira Mediation & Juridisch Advies spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en of onjuist is.

De op de website aangeboden informatie wordt aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. De aangeboden informatie kan op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Soedira Mediation & Juridisch Advies. Het betreft algemene informatie en geen advies. Voor de gevolgen van fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

Voor op de website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Soedira Mediation & Juridisch Advies nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Uw gegevens worden met uiterste zorg beschermd, desondanks kan Soedira Mediation & Juridisch Advies niet aansprakelijk worden gehouden voor negatieve dan wel illegale invloeden van buitenaf. Soedira Mediation & Juridisch Advies streeft echter naar een zo veilige omgeving als redelijkerwijs mogelijk is.

AUTEURSRECHTEN
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende de website en de inhoud daarvan liggen bij Soedira Mediation & Juridisch Advies. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van de op de website geplaatste informatie is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Soedira Mediation & Juridisch Advies, behoudens en slechts voor zover in dwingendrechtelijke regels anders is bepaald.