Mediator in Nijmegen | Anna Soedira

“Mediation is méér dan de beste manier om een conflict op te lossen dan wel te voorkomen.”

Als partijen bij mij aan de mediationtafel komen zitten, is er altijd sprake van een concreet probleem, waarvan partijen willen dat het wordt opgelost. Als de mediation is afgerond, blijkt dat in het mediationproces zo veel meer is gebeurd, dan alleen het oplossen van het conflict waarvoor partijen aanvankelijk kwamen.

Voor mij gaat het er in de mediation om dat partijen zien, inzien, wat ieders eigen aandeel is in het ontstaan en in het laten bestaan van het conflict. Waar ben je zelf verantwoordelijk voor? Als partijen dàt kunnen inzien, is het vinden van een passende oplossing niet meer iets wat aanvankelijk zo onmogelijk leek te zijn.

In de kern gaat mediation over het leven, over ons leven, over hoe we eigenlijk zouden willen leven met jezelf en met anderen. Ik kreeg dat inzicht toen ik werkzaam was als rechter en ervaarde dat een vonnis veelal niet leidde tot een oplossing die partijen nodig hadden, maar het de verdeeldheid tussen partijen eigenlijk in stand hield. Voor mij is dàt inzicht de aanzet geweest tot het volgen van een NMI-opleiding tot mediator.

Het zijn van mediator, het begeleiden van mediations komt bij mij vanuit het hart, ondersteund door mijn juridische deskundigheid en mijn oprechte betrokkenheid voor de partijen aan mijn mediationtafel. Als mediator zet ik mij in om partijen een ieders eigen aandeel in het conflict te laten inzien, zodat vervolgens in gezamenlijkheid aan de mediationtafel redelijke afspraken kunnen worden gemaakt.

Behoefte aan meer informatie, laat het mij weten.