Scheidingsmediator Nijmegen en omgeving

Voorkom een vechtscheiding

“Als scheidingsmediator begeleid ik scheidende partners om te voorkomen dat hun scheiding in een vechtscheiding ontaardt.”

Nadat het besluit is gevallen om uit elkaar te gaan, is het contact tussen de scheidende partners veelal moeizaam. De emoties hebben in de periode van scheiden de overhand.

Stel een snelle vraag, neem contact op.

Emoties
Het proces van scheiden wordt veelal vergeleken met het proces dat doorlopen moet worden in geval van verlies bij overlijden. Een scheiding betekent immers ook verlies: het verlies van je partner, verlies van het leven dat je samen had, het verlies van het gezin als er kinderen zijn. De toekomst die je samen voor ogen had, is er niet meer.
Scheiden is een van de meest enerverende periode uit een mensenleven en in die zin te vergelijken met de rouwperiode die volgt op het verlies van een dierbare. Er volgt een periode van grote onzekerheid: er zijn zorgen om de kinderen, angsten om de kinderen te verliezen, er is geen ‘thuis’ meer en ook de financiële onzekerheid houdt veel scheidende mensen uit de slaap.

Angsten
De grootste angst van scheidende mensen is echter dat ze er niet samen zullen uitkomen. Dat ze niet in staat zullen zijn om afspraken te maken, dat er geen zorgregeling komt voor de kinderen, dat er gevecht ontstaat waar ze niet meer zelf uit kunnen komen. Het idee van een vechtscheiding, waarbij alleen maar verliezers zijn, is de nachtmerrie van veel scheidende mensen.
Scheiden is een periode waarin veel moet worden besproken en geregeld. Praten en afspraken maken terwijl de emoties de boventoon voeren, leveren echter niet de beste resultaten.

Voordelen mediation
Steeds meer mensen beseffen dat een scheiding onder begeleiding van een scheidingsmediator veel voordelen heeft. In de emotionele ‘rollercoaster’ waarin scheidende mensen zich bevinden, is het bijzonder prettig om de regie van de scheiding over te geven aan een onafhankelijke en neutrale derde, de scheidingsbemiddelaar. Het grootste voordeel aan mediation is dat je samen afspraken maakt over:

  • de kinderen;
  • de verdeling van de boedel en inboedel;
  • het huis;
  • de financiën;
  • pensioenen etc.

Het samen maken van afspraken onder begeleiding van een scheidingsbemiddelaar zal er na de scheiding aan bijdragen dat de afspraken daadwerkelijk zullen worden nageleefd. De afspraken zijn immers niet opgelegd door een derde, een rechter.
Met mediation kan een vechtscheiding worden voorkomen, terwijl door het inhuren van advocaten het risico van een vechtscheiding aanmerkelijk wordt vergroot.
Daarnaast is een scheiding waarbij partijen ieder een eigen advocaat hebben, veel duurder dan mediation. Dat het scheidingstraject onder begeleiding van een mediator doorgaans korter is, is een aspect dat in die enerverende scheidingsperiode niet mag worden onderschat.

Wilt u voorkomen dat uw scheiding in een vechtscheiding ontaardt? Neem dan contact op voor een gratis kennismakingsgesprek.

Werkwijze

Hoe ziet het traject van een scheidingsmediation eruit? Er zijn 3 fases die door partijen moeten worden doorlopen.

1. De emotionele fase

De scheidingsmelding en de scheidingsaanvaarding

In de eerste fase wordt aandacht besteed aan de scheidingsmelding. Het is voor het scheidingsproces heel belangrijk dat de reden(en) van het uit elkaar gaan expliciet wordt uitgesproken en dat er ruimte is om dat met elkaar te bespreken.
Vanzelfsprekend gaan de scheidingmelding en de scheidingsaanvaarding gepaard met boosheid, verdriet en onbegrip.

Gedragen afspraken

Dat er in het mediationproces ruimte is voor deze gevoelens is van wezenlijk belang. Het is immers heel moeilijk en wellicht zelfs onmogelijk om beslissingen te nemen en afspraken na te komen als er sprake is van boosheid, woede en onbegrip, maar die niet worden geuit. Worden er toch afspraken gemaakt, dan zullen het geforceerde beslissingen zijn, waarvan de vraag is of die geforceerde afspraken in de toekomst ‘draagkracht’ zullen hebben. Zullen de afspraken daadwerkelijk worden nageleefd?

Het is dus noodzakelijk dat in die eerste fase een ieder ruimte krijgt voor het doen van zijn verhaal. Pas daarna kan er worden nagedacht over de toekomst en kunnen er ‘gedragen’ afspraken worden gemaakt.

2. De zakelijke fase

Nadat de nodige emoties zijn geuit, is er weer ruimte om de zakelijke kant van de scheiding te kunnen zien. Wat moet er allemaal worden geregeld? Hoe gaat het met de kinderen, de financiën, de woning, de alimentatie, de verdeling van de boedel?
Door de ontstane ruimte kan er weer samen worden gesproken en zijn partijen in staat om afspraken te maken die het beste bij hen passen.

3. De juridische fase

  • convenant
  • ouderschapsplan

De afspraken die door partijen in samenspraak zijn gemaakt, worden door de mediator vastgelegd in een convenant (een overeenkomst). Als er minderjarige kinderen zijn, wordt er ook samen met de ouders een ouderschapsplan opgesteld.
De Scheidingsmediator zorgt er vervolgens voor dat de ‘stukken’ door een advocaat bij de rechtbank worden ingediend. Nadat de rechter de echtscheiding heeft uitgesproken, zorgt de mediator samen met de advocaat ervoor dat de beschikking wordt ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand. De scheiding is daarna definitief.

Behoefte aan meer informatie, laat het mij weten.