Strippenkaarten

1. Strippenkaart voor het leren omgaan met conflicten

  • Hoe word ik conflictvaardig?
  • Hoe leer ik empathisch luisteren?

“Empatisch luisteren is luisteren met de intentie om de ander te begrijpen, te zien en te horen zonder oordeel.”

Een wereld zonder conflicten is nauwelijks voorstelbaar. In de dagelijksheid van het leven is het eigenlijk onontkoombaar dat we op enigerlei moment tegen een ander aan lopen. Een botsing met een ander is in eerste instantie altijd vervelend. Als het verschil in inzicht niet op een goede wijze wordt besproken, kan een enkele botsing zelfs leiden tot een diepgeworteld conflict.

Hoe kan op een betere manier met een conflict worden omgegaan, zodat aan een botsing geen blijvende schade wordt overgehouden? Aan de mediationtafel worden vaardigheden geleerd, die ervoor zorgen dat er inzicht komt voor het ontstaan van het conflict en voor het eigen aandeel in het conflict. Door het bewust worden van je eigen rol in het conflict kunnen conflicten in de toekomst worden voorkomen dan wel eerder en effectiever worden opgelost.

2. Strippenkaart voor relatie-onderhoud:

We vinden het volstrekt normaal om elk half jaar de auto naar de garage te brengen voor een onderhoudsbeurt. Volgens de wet zijn we zelfs verplicht om de auto jaarlijks APK te laten keuren: voldoet de auto nog aan alle eisen en verwachtingen?

Zo vanzelfsprekend als een onderhoudsbeurt is voor de auto, zo niet vanzelfsprekend is het als het gaat om de relaties waarin we dagelijks verkeren. Gezien het aantal scheidingen, het aantal conflicten op de werkvloer, de burenruzies en de conflicten in gezinnen en families zou een regelmatige relatie-onderhoud echter heel wel op zijn plaats zijn.

Met de strippenkaart kan de relatie aan de mediationtafel om de zoveel tijd (ieder jaar of eens in het half jaar) worden doorgenomen.

  • Wat gaat er goed?
  • Waar lopen de partners/collega’s/werknemer-werkgever/broers-zussen etc. tegen aan?
  • Wat zou er kunnen worden veranderd dan wel aangepast?
  • Wat zijn de verwachtingen, wat zijn de wensen?

Net zoals bij een onderhoudsbeurt voor de auto zal na een relatie-onderhoud de relatie soepeler en beter lopen.

Behoefte aan meer informatie, laat het mij weten.